Opłaty

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Do 31 stycznia 2023 r. Od 1 lutego 2023 r.
250 zł 300 zł
OPŁATA ZA UDZIAŁ W KURSIE

0 zł*
*Udział w kursie jest bezpłatny pod warunkiem uiszczenia opłaty za udział w konferencji. Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Aby wziąć udział w kursie należy wybrać dodatkowy, bezpłatny produkt „kurs 11.02.2023”  dostępny w systemie rejestracyjnym. W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres: okulistyka@viamedica.pl

 

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając przycisk Rejestracja.

W ramach opłaty za udział stacjonarny zapewniamy:

  • udział w sesjach naukowych,
  • materiały konferencyjne,
  • identyfikator,
  • certyfikat w wersji elektronicznej,
  • poczęstunek.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*:

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: okulistyka@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2024 Via Medica