Opłaty

Szanowni Państwo,

zapraszamy do rejestracji, poniżej prezentujemy dostępne opłaty.

Udział w konferencji online: 0 zł

Udział w konferencji online oraz dostęp do wykładów offline przez okres 3 miesięcy: 200 zł


W ramach opłaty zapewniamy:

  • udział w konferencji online,
  • otwarty dostęp do platformy TVmed.pl i wykładów offline przez okres 3 miesięcy.

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

W razie chęci otrzymania faktury za opłatę konferencyjną dokonaną na miejscu prosimy o podanie numeru NIP przed wystawieniem paragonu.

 

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać e-mailem na adres: okulistyka@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2022 Via Medica